Cơ quan quản lý tài chính FCA cảnh báo 36 sàn giao dịch lừa đảo vào tuần trước

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 36 sàn giao dịch trái phép để thu hút khách hàng trong khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép.

Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 36 sàn giao dịch nói trên như sau:

1. Rapidcointrades

Email: [email protected]

Website: www.rapidcointrades.net

2. MEGAFOXTRADE

Email: [email protected]

Website: www.megafoxtraders.com

3. Bxcrypto Trading Investment Company

Email: [email protected]

Website: www.bxcryptotrading.com

4. Morgen & Charles

Email: [email protected]

Website: www.morgencharles.com

5. SaferHavenFx ltd

Email: [email protected]

Website: www.saferhavenfx.com

6. Ominecoin Limited

Email: [email protected]

Website: www.ominecoinltd.com

7. Etor FX Trading

Điện thoại: +8572500268

Email: [email protected],

[email protected]

Website: www.etorfxtrading.com

8. Crypto Inner Circle

Điện thoại: +447956604381

Email: [email protected]

Website: www.cryptoinnercircle.org

9. Elite Capital Pro

Website: www.elitecapitalpro.com

10. First Trade Mining Market

Điện thoại: +447888878150

Email: [email protected]

Website: www.firsttrademiningmkt.com

11. NEROFX INVEST

Email: [email protected]

Website: https://nerofxinvest.com

12. Gallant Access

Email: [email protected]

Website: www.gallantaccess.live

13. DURBAN TRADEFX

Website: www.durbantradefx.com

14. SINCERESYSTEMSGROUPLTD.CC

Email: [email protected]

Website: https://sinceresystemsgroupltd.cc

15. Caltex Assets Investments

Email: [email protected]

Website: www.caltexassets.org

16. APOLLO BLUE BUSINESS ASSOCIATES

Email: [email protected]

Website: www.apollobluebusinessassoc.com

17. RELIANCE WEALTH & FUND MANAGAMENT LLC

Email: [email protected],

[email protected]

Website: www.reliancewealthfundmgt.com

18. TRADINGBROKER FX

Email: [email protected],

[email protected],

[email protected]

Website: https://tradebrokerfx.com

19. ALAN KIRKHOPE GROUP

Email: [email protected]

Website: https://alankirkhopegroup.com

20. Cryptomainia/Cryptomania Trade

Email: [email protected]

Website: www.cryptomainia.com

21. capitalfinancialpartnersltd.com

Email: [email protected]

Website: https://capitalfinancialpartnersltd.com/

22. CRISTOBIS

Email: [email protected]

Website: www.cristobis.com

23. ANUBIS LTD

Website: www.anubisglobal.net

24. TETRAGLOBAL GROUP

Email: [email protected]

Website: www.tetrasglobal.com

25. Claim Line 365

Email: [email protected]

Website: claimline365.co.uk

26. ATMOS ENERGY BANK

Email: [email protected]

Website: https://atmosenergycorpbank.com

27. Debtify / debtify.co.uk

Email: [email protected]

Website: https://www.debtify.co.uk/

28. Venus FX / venusfx.co

Email: [email protected]

Website: www.venusfx.co

29. RockChainFXC / rockchainfxc.com

Email: [email protected]

Website: www.rockchainfxc.com

30. Express Safepay / express-safepayout.com

Email: [email protected]

Website: www.express-safepayout.com

31. SWIFTECFX

Email: [email protected]

Website: www.swiftecfx.com

32. GlobalFXMiningHub

Email: [email protected]

Website: www.globalfxmininghub.com

33. ELITECRYPTOTRADE24

Email: [email protected]

Website: https://elitecryptotrade247.com

34. UNIVERSALCRYPTOMINERS

Email: [email protected],

[email protected]

Website: www.universalcryptominers.net

35. ULTIMATE EARNING PLATFORM / ADVANCED-FX

Email: [email protected]

Website: www.ultimateearningplatform.com

36. Bronsonautomotiveltd.com

Email: [email protected]

Website: https://bronsonautomotiveltd.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *