FCA công bố danh sách 18 sàn Forex lừa đảo không có giấy phép trong tuần

Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 18 sàn Forex trái phép để thu hút khách hàng trong khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép.

Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 18 sàn Forex trên như sau:

1. AIINOVATIVETRADE

Địa chỉ: 4 Salamanca Pl, London, UNITED KINGDOM, SE1 7HB

Email: [email protected]

Website: www.aiinnovativetrade.ltd

2. ZADE INVESTMENT LIMITED / ZADE INVEST

Địa chỉ: High Street, Langley, Slough, UNITED KINGDOM, SL3 8LP

Email: [email protected]

Website: www.zadeinvst.com

3. bencointernational.net

Email: [email protected]

Website: www.bencointernational.net

4. PRIVE FINANCE

Email: [email protected]

Website: www.prive.finance

5. AP Management Group

Địa chỉ: 5 Hinksey Path, London, UNITED KINGDOM, SE2 9TB

Email: [email protected]

Website: apmanagementgroup.co.uk

https://www.tiktok.com/@mrapmanagement

https://instagram.com/mr.apmanagement

6. VIPOTOR WEALTH LTD

Website: www.vipotor.co

7. PREMIER EQUITY MANAGEMENT LLC

Điện thoại: +19177303778

Email: [email protected]

Website: www.premierequitymanagementllc.com

8. TRADEPROFITS

Email: [email protected]

Website: https://tradeprofitsltd.com

9. CGEXXPLOITCAPITAL

Website: https://cgexxploitcapital.com

10. DG Security

11. Hopkins Money

Điện thoại: 01623942338

Email: [email protected]

Website: https://www.hopkinsmoney.com/

12. Gridingrows FX Signal

Điện thoại: +12895289115

Email: [email protected]

Website: www.gridingrowsfxsignal.com

13. Sollari

Điện thoại: +442080978858

Email: [email protected]

Website: https://www.sollari.io/

14. APPLE CREEK ACQUISITION CORP / APPCREEKACQCORP.COM

Điện thoại: +18456602337, +13328956185

Email: [email protected]

Website: www.appcreekacqcorp.com

15. PHUNEMZ COINS FX

Email: [email protected]

Website: www.phunemzcoinsfx.com

16. FX PLANNET / FXPLANNET

Email: [email protected]

Website: www.fxplannet.com

17. Paul Young Funeral Director

Điện thoại: 01302618864

Email: [email protected],

[email protected],

[email protected]

Website: yfuneraldirector.co.uk, pyfd.co.uk

18. InvestCenter / www.invest-center.com

Địa chỉ: 60 Ayiou Athanasiou Ave, Ayios Athanasios, Limassol, CYPRUS

Điện thoại: +447362054503

Email: [email protected]

Website: www.invest-center.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *