Thêm 08 trang web về dịch vụ tài chính bị CONSOB cấm hoạt động tại Ý

Cơ quan giám sát thị trường tài chính Ý CONSOB đã ra lệnh đóng cửa 08 trang web mới cung cấp dịch vụ tài chính/sản phẩm tài chính bất hợp pháp (6 trang web trung gian tài chính bất hợp pháp , 2 trang web cung cấp sản phẩm tài chính không có bản cáo bạch). Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trang web bất hợp pháp đã lên tới 898.

Dưới đây là tám trang web mới bị chặn theo lệnh của CONSOB:

  • Global News (Website: https://globalnewstrade.top)
  • Tredouxcapitalltd247 (Website: https://tredouxcapitalltd247.io)
  • MarkersFin Limited (Website: www.markersfin.com)
  • Profitexpertsinc Ltd (Website: https://profitexpertsinc.com)
  • Prime Markets (Website: https://primemarkets.co.com)
  • Fintech Market (Website: www.fintechmarket.consulting)
  • Nadex CFD Limited (Website: www.nadexcfd.com)
  • Luxem Capital, Inc. (Website: https://luxemcapital.com)

CONSOB có quyền cấm các trang web dịch vụ tài chính trái phép và cung cấp các ưu đãi bất hợp pháp. Cơ quan quản lý giải thích rằng có thể mất vài ngày để chặn các trang web vì lý do kỹ thuật

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về loại giấy phép CONSOB hoặc muốn check giấy phép sàn thì truy cập thêm vào đường link dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *